Видео

Бүрэн автомат Хөнгөн цагаан тугалган сав хийх 4 хөндий бүхий хөгц бүхий машин

Хөнгөн цагаан тугалган хүнсний сав бүхий 5 хөндий хөгцтэй машин

3 хөндий хэв бүхий бүрэн автомат хөнгөн цагаан тугалган сав хийх машин

Хагас автомат хөнгөн цагаан тугалган сав хийх машин

Тэг утасгүй хөнгөн цагаан тугалган сав хийх хөгц хийх

Гөлгөр ханатай хөнгөн цагаан тугалган сав